Wednesday, December 11, 2019

83 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành tài nguyên môi trường

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "83 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành tài nguyên môi trường", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành tài nguyên môi trường:
....
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết nội dung về bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết quy định chung về bảo vệ môi trường nước sông; nội dung kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường nước lưu vực sông nội tỉnh theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết quy định chung về bảo vệ môi trường đất; quản lý chất lượng môi trường đất; Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết việc lập quy hoạch bảo vệ môi trường theo quy định Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ? Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết quy định về phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh và Công khai thông tin về quy hoạch bảo vệ môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ? Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết quy định về kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/ 2015 của Chính phủ?
Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm các cơ quan quản lý và các đơn vị về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
...
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: