Tuesday, December 3, 2019

50 câu hỏi tự luận ôn thi công chức chuyên ngành hành chính văn phòng

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:

1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "50 câu hỏi tự luận ôn thi công chức chuyên ngành hành chính văn phòng", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 15 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành hành chính một văn phòng:
Câu 1: Anh/chị cho biết quy định về Hội đồng nhân dân và tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 2: Anh/chị cho biết quy định về Ủy ban nhân dân và Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 3: Anh/chị cho biết về phân cấp cho chính quyền địa phương được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 4: Anh/chị cho biết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 5: Anh/chị cho biết nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê và quản lý nhà nước về thống kê được quy định tại Luật Thống kê năm 2015?
Câu 6: Anh/chị cho biết các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê được quy định tại Luật Thống kê năm 2015?
Câu 7: Anh/chị cho biết hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh và hệ thống thông tin thống kê cấp huyện được quy định tại Luật Thống kê năm 2015?
Câu 8: Anh/chị cho biết về quản lý nhà nước về thống kê và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê được quy định tại Luật Thống kê năm 2015?
Câu 9: Anh/chị cho biết về phương án điều tra thống kê được quy định tại Luật Thống kê năm 2015?
Câu 10: Anh/chị cho biết về chế độ báo cáo thống kê được quy định tại Luật Thống kê năm 2015?
Câu 11: Anh/chị cho biết thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân dân được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 12: Anh/chị cho biết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 13: Anh/chị cho biết về hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 14: Anh/chị cho biết quy định về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 15: Anh/chị cho biết hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 16: Anh/chị cho biết nguyên tắc tiếp công dân và trách nhiệm tiếp công dân được quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013?
Câu 17: Anh/chị cho biết quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013?
Câu 18: Anh/chị cho biết trách nhiệm của người tiếp công dân được quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013?

Câu 19: Anh/chị cho biết quy định về tiếp công dân của Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013? Các bạn tải tài liệu theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

3 comments:

  1. cho em hỏi sao em không tìm thấy chỗ tải tài liệu về vậy ạ. Cảm ơn ạ

    ReplyDelete
  2. Ad ơi hình như đăng nhầm file rồi ạ

    ReplyDelete
  3. Đã sửa lại link rồi các bạn nhé

    ReplyDelete