Tuesday, December 3, 2019

50 câu hỏi tự luận ôn thi công chức chuyên ngành hành chính một cửa

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "50 câu hỏi tự luận ôn thi công chức chuyên ngành hành chính một cửa", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 16 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành hành chính một cửa này:
Câu 1. Anh/chị hãy cho biết theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Nêu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 2. Anh/chị hãy nêu nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?
Câu 3. Hãy nêu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 4. Anh/chị hãy nêu quy định về ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 5. Anh/chị hãy nêu quy định về số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 6. Anh/chị hãy nêu quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 7. Anh/chị hãy nêu quy định về Những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 8. Anh/chị hãy nêu thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật về Luật, nghị quyết của Quốc hội được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?
Câu 9. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật về Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 10. Anh/chị nêu nội dung xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội dồng nhân dân cấp tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết và nhiệm vụ của cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 11. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện và trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 12. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 13. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã và trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 14. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã và trình tự xem xét, thông qua dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
..... (và còn 40 câu hỏi khác khi bạn tải tài liệu về)
Các bạn tải tài liệu theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: