Wednesday, December 11, 2019

45 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành kế hoạch đầu tư

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "45 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành kế hoạch đầu tư", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành kế hoạch đầu tư:
....
Câu 1: Anh/chị cho biết theo Luật Đầu tư công năm 2014: Đầu tư công là gì? Dự án đầu tư công được phân loại như thế nào? Tiêu chí để phân loại các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C?
Câu 2: Anh/chị cho biết việc theo dõi, kiểm tra chương trình, dự án; đánh giá chương trình, dự án đầu tư công và nội dung đánh giá chương trình dự án đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 3: Anh/chị cho biết nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công, nội dung công khai, minh bạch trong đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 4: Anh/chị cho biết việc giám sát đầu tư của cộng đồng; trình tự, thủ tục, quy trình, giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 5: Anh/chị cho biết các hành vi bị cấm trong đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 6: Anh/chị cho biết việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 7: Anh/chị cho biết chi phí lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 8: Anh/chị cho biết chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam và chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 9: Anh/chị cho biết trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 10: Anh/chị cho biết thời gian hoạt động của dự án đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư; giã tiến độ dự án đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 11: Anh/chị cho biết nội dung quản lý nhà nước về đầu tư; giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 12: Anh/chị cho biết việc thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC và việc chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 13: Anh/chị cho biết thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 14: Anh/chị cho biết việc tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 15: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và giải pháp: “Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp” và “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp” được quy định như thế nào theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ?
...
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: