Wednesday, December 11, 2019

45 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành pháp chế

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "45 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành pháp chế", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành pháp chế:
Câu 1: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy trình bày khái niệm văn bản quy phạm pháp luật? Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào? Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp nào?
Câu 2: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy cho biết những hành vi bị nghiêm cấm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào?
Câu 3: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 4: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy cho biết việc đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 5: Theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, anh (chị) hãy trình bày nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật?
Câu 6: Theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, anh (chị) hãy trình bày các chính sách của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật? Các nguyên tắc và hành vi bị cấm trong phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định như thế nào?
Câu 7: Theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 8: Theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, anh (chị) hãy cho biết tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người làm công tác pháp chế được quy định như thế nào? Hãy cho biết tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế?
Câu 9: Theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương đối với công tác pháp chế được quy định như thế nào?
Câu 10: Theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, anh (chị) hãy cho biết văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra, xử lý như thế nào? Nội dung kiểm tra văn bản và phương thức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào?
Câu 11: Theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, anh (chị) hãy cho biết văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hệ thống hóa bao gồm những loại văn bản nào?
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: