Wednesday, December 11, 2019

42 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành khoa học công nghệ

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "42 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành khoa học công nghệ", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành khoa học công nghệ:
....
Câu 1. Hãy cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân và những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của Luật Năng lượng Nguyên tử năm 2008?
Câu 2. Hãy cho biết quy định về Hồ sơ an toàn bức xạ được quy định trong Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008?
Câu 3. Hãy cho biết Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh và kế hoạch ứng phó sự cố khi vận chuyển vật liệu phóng xạ theo quy định của Luật Năng lượng Nguyên tử năm 2008 ?
Câu 4. Hãy cho biết : Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vận chuyển vật liệu phóng xạ theo quy định của Luật Năng lượng Nguyên tử năm 2008?
Câu 5. Hãy nêu nguyên tắc, nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 6. Hãy cho biết những ưu đãi của Nhà nước trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 7. Hãy nêu trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 8. Hãy nêu quyền của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 9: Hãy nêu quyền của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 10. Hãy nêu nghĩa vụ của tổ chức khoa học và công nghệ và nghĩa vụ của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 11. Hãy trình bày những quy định về thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 12. Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của bên đặt hàng, bên nhận đặt hàng thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và giải quyết tranh chấp hợp đồng khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 13. Hãy trình bày các quy định về Đăng ký, lưu giữ và trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
...
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: