Wednesday, December 11, 2019

42 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành quản lý thị trường

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "42 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành quản lý thị trường", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành quản lý thị trường:
Câu 1. Anh/chị hãy cho biết những hành vi bị nghiêm cấm trong xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 2. Anh/chị hãy cho biết các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, nguyên tắc áp dụng và quy định về phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 3. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ; nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; quy định về xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 4. Anh/chị hãy cho biết quy định về lập biên bản vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 5. Anh/chị hãy cho biết quy định về ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 6. Anh/chị hãy cho biết các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; quy định về hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; quy định về tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 7. Anh/chị hãy cho biết hành vi vi phạm hành chính nào do cá nhân thực hiện về hội chợ, triển lãm thương mại áp dụng mức phạt tiền: Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ?
Câu 8. Anh/chị hãy cho biết hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với các hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện về kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ?
Câu 9. Anh/chị hãy cho biết mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng được áp dụng đối với cá nhân là thương nhân bán hàng đa cấp có hành vi vi phạm nào theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ?
Câu 10. Anh/chị hãy cho biết hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với cá nhân thực hiện hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì giả theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ?


LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: