Wednesday, December 11, 2019

41 câu hỏi tự luận ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành thi đua khen thưởng

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "41 câu hỏi tự luận ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành thi đua khen thưởng", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành thi đua khen thưởng:
Câu 13. Anh /chị hãy cho biết quy định về thủ tục, hồ sơ tước hoặc phục hồi danh hiệu theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 14. Anh /chị hãy cho biết quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng quá trình cống hiến theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 15. Anh/chị hãy cho biết tiêu chuẩn tặng (hoặc truy tặng) Huân chương Độc lập hạng ba cho cá nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thể theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 16. Anh/chị hãy cho biết Quy định thời điểm nhận hồ sơ, thời gian thẩm định, thời gian thông báo kết quả khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 17. Anh/ chị hãy cho biết tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013?
Câu 18. Anh/ chị hãy cho biếttiêu chuẩn để được tặng hoặc truy tặng Huân chương Lao động hạng nhất cá nhân theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 19. Anh/ chị hãy cho biết trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động phong trào thi đua theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003?
Câu 20. Anh/chị hãy cho biết tiêu chuẩn quy định tặng (hoặc truy tặng) Huân chương Độc lập hạng ba cho cá nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thểtheo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 21. Anh/chị hãy nêu cấu trúc của một báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 22. Anh/chị hãy cho biết theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 danh hiệu thi đua gồm những danh hiệu gì và nêu rõ từng danh hiệu cụ thể?
Câu 23. Anh/chị hãy cho biết Luật Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 nghiêm cấm các hành vi nào trong thi đua, khen thưởng?
Câu 24. Anh/chị hãy cho biết quy định về điều kiện để tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho cá nhân và nêu rõ quy trình thẩm định trình của các cấp theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 25. Anh/chị hãy cho biết quy định tiêu chuẩn tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh tập thể theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 26. Anh/chị hãy cho biết quy định tiêu chuẩn tặng, truy tặng Huân chương sao vàng cho cá nhân theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 27. Anh/chị hãy cho biết theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho những cá nhân đạt tiêu chuẩn gì? ..... Chúc các bạn ôn thi tốt!
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: