Wednesday, December 11, 2019

41 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành xây dựng

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "41 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành xây dựng", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành xây dựng:
Câu 1. Anh/chị hãy cho biết việc phân loại và cấp quản lý hành chính đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 2. Anh/chị hãy cho biết yêu cầu đối với quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 3. Anh/chị hãy cho biết điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị; Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 4. Anh/chị hãy cho biết nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và các hành vi bị cấm theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 5. Anh/chị hãy cho biết các loại quy hoạch đô thị và hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 6. Anh/chị hãy cho biết nội dung nhiệm vụ quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 7. Anh/chị hãy cho biết nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 8. Anh/chị hãy cho biết đối tượng và nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 9. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 10. Anh/chị hãy cho biết đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 11. Anh/chị hãy cho biết đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 12. Anh/chị hãy cho biết các nội dung về lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch xây dựng theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 13. Anh/chị hãy cho biết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 14. Anh/chị hãy cho biết thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 15. Anh/chị hãy cho biết nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 16. Anh/chị hãy cho biết nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng?
Câu 17. Anh/chị hãy cho biết nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng?
Câu 18. Anh/chị hãy cho biết nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng?
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: