Tuesday, December 3, 2019

40 câu hỏi tự luận ôn thi công chức chuyên ngành hợp tác quốc tế

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "50 câu hỏi tự luận ôn thi công chức chuyên ngành hợp tác quốc tế", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành hợp tác quốc tế:
Câu 1. Anh/chị hãy cho biết nội dung thỏa thuận quốc tế theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 2. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 3. Anh/chị hãy cho biết quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017 bao gồm những nội dung nào?
Câu 4. Anh/chị hãy cho biết Cơ quan quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; Hình thức chấp nhận sự ràng buộc của thỏa thuận quốc tế; Ngôn ngữ của thỏa thuận quốc tế theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 5. Anh/chị hãy cho biết trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 6. Anh/chị hãy cho Thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 7. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 8. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh; Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 9. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan trung ương của tổ chức theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017? Câu 10. Anh/chị hãy cho biết mục tiêu; quan điểm chỉ đạo và chủ trương, chính sách chung về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII? Câu 11. Anh/chị hãy cho biết chủ trương, chính sách cụ thể về hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; Nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII được quy định như thế nào?
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: