Wednesday, December 11, 2019

40 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành tài chính

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "40 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành tài chính ngân sách", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngànhtài chính:
....
Câu 1. Trình bày thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 2. Anh chị hãy cho biết: Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 3. Anh chị hãy cho biết: Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách hằng năm, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 4. Anh chị hãy cho biết: Kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước; Xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 5. Anh chị hãy cho biết: Thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 6. Anh chị hãy cho biết: Thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 7. Anh chị hãy cho biết: Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 8. Anh chị hãy cho biết: Lập quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán ngân sách và chủ đầu tư; Xử lý kết dư ngân sách nhà nước; Xử lý các khoản thu, chi ngân sách nhà nước không đúng quy định sau khi quyết toán ngân sách nhà nước được phê chuẩn, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 9. Anh chị hãy cho biết: Yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 10. Trình bày thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và căn cứ lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 năm 2014?
Câu 11. Trình bày nội dung đánh giá chương trình, dự án theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 năm 2014?
Câu 12. Trình bày hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm định chương trình, dự án; nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 năm 2014?
Câu 13. Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong hoạt động đầu tư công theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 năm 2014?
Câu 14. Anh (chị) hãy cho biết: Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu; Xử lý tình huống, theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 năm 2013?
Câu 15. Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 năm 2013?
...
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: