Wednesday, December 11, 2019

40 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành thể thao du lịch

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "40 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành thể thao du lịch", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành thể thao du lịch:
....
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di sản văn hóa và Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp di sản văn hóa, theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2013?
Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Di sản văn hoá Việt nam được sử dựng nhằm mục đích gì; Nêu những hành vi bị cấm đối với Di sản văn hoá, theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2013?
Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết: Các biện pháp Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và các biện pháp mà Nhà nước bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam, theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2013?
Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết: Các biện pháp Nhà nước tạo điều kiện duy trì và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống và các biện pháp Nhà nước tôn vinh và có chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân có tài năng xuất sắc, nắm giữ và có công bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2013?
Câu 6. Anh (chị) cho biết: Chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Những hành vi vi phạm làm sai lệch hoặc hủy hoại di sản văn hóa theo quy định Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ?
Câu 7. Anh (chị) cho biết: Tiêu chí lựa chọn và trình tự, thủ tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, theo quy định Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ?
Câu 8. Anh (chị) cho biết: Nguyên tắc xác định phạm vi và cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích, theo quy định Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ?
Câu 9. Anh (chị) cho biết: Thẩm quyền cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Quản lý hoạt động mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, theo quy định Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ?
Câu 10. Anh (chị) cho biết: Tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng, theo quy định Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ ? (30 điểm)
...
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: