Wednesday, December 11, 2019

40 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành kế toán

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "40 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành kế toán", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành kế toán:
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015? Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết: Dự phòng ngân sách nhà nước; Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; Năm ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết: Công khai ngân sách nhà nước; Giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp; Quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương; Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết: Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách hằng năm; Thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết: Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước; Yêu cầu và thời hạn về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước; Tạm cấp ngân sách; Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết: Khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?
Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết: Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ? Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện và thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán năm sau, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?


LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 
SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: