Wednesday, December 11, 2019

129 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành nội vụ

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "4129 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành nội vụ", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành nội vụ:
Câu 1. Anh/chị cho biết quy định về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày năm 2015?
Câu 2. Anh/chị cho biết Uỷ ban nhân dân và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 3. Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 4. Anh/chị cho biết cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 5. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật và về xây dựng chính quyền được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 6. Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 7. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 8. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 9. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 10. Anh/chị cho biết cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 11. Anh/chị cho biết các khái niệm về “cán bộ” và “công chức”; các nguyên tắc trong thi hành công vụ; các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 12. Anh/chị cho biết nghĩa vụ và quyền của công chức được quy định như thế nào theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 13. Anh/chị cho biết các quy định về đánh giá công chức theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 14. Anh/chị cho biết các khái niệm về “cơ quan sử dụng cán bộ, công chức”; “cơ quan quản lý cán bộ, công chức”; “vị trí việc làm”; “ngạch”; “bổ nhiệm”; “miễn nhiệm”; “bãi nhiệm”; “giáng chức”; “cách chức”; “điều động”; “luân chuyển”; “biệt phái”; “từ chức” theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 15. Anh/chị cho biết các quy định về ngạch công chức theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: