Wednesday, November 6, 2019

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng 325 chỉ tiêu bác sỹ, dược sỹ năm 2019

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2019; Văn bản số 1285/SNV-TCBC ngày 05/9/2019 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng người làm việc và HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019; Quyết định số 1705/QĐ- SNV ngày 01/11/2019 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019;
Sở Y tế Thông báo Tổ chức xét tuyển dụng viên chức Bác sĩ, Dược sĩ vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, cụ thể như sau:
I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức Bác sĩ, Dược sĩ năm 2019 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế là 235 chỉ tiêu (có bảng tổng hợp nhu cầu tuyến dụng của từng đơn vị kèm theo). Trong đó:
- Bác sĩ: 225 chỉ tiêu,
- Dược sĩ: 10 chỉ tiêu.
Số lượng, địa điểm làm việc, tiêu chuản cho từng chỉ tiêu xem chi tiết tại link ở cuối bài
II. ĐÓI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đối tưọng dự tuyển
- Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định;
- Những người được đào tạo theo diện hợp đồng theo địa chỉ, đào tạo theo hệ cử tuyển.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể như sau: 
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phân xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ đế thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh đăng ký dự tuyển còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
+ về trình độ ngoại ngữ: Đối với vị trí dự tuyển vào chức danh Bác sĩ hạng III hoặc Dược sĩ hạng III phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (tương đương chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên theo quy định tại Thông tư sổ 14/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
+ về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy dịnh Chuẩn kỹ năng sừ dụng công nghệ thông tin (tương đương chứng chỉ tin học A trở lên) áp dụng cho các vị trí dự tuyển.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển theo quy định tại Điều 23 Luật Viên chức.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2; 
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điếm vào kết quả điếm phỏng vấn tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điếm vào kết quả điếm phỏng vấn tại vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
III. HỒ Sơ Dự TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018,của Chính phủ); Bản sơ yếu lý lịch, được đăng tải trên Trang điện tử Sở Y tế (syt.gialai.gov.vn) yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung theo quy định (không được để trống); có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Người dự tuyến có thế mua hồ sơ tại Sở Nội vụ phát hành theo mẫu).
2. Các loại giấy tờ có liên quan: Người dự tuyển mang theo các loại giấy tờ có liên quan (bản gốc và bản photo) để bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu, gồm:
a) Bằng tổt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người tốt nghiệp năm 2019); Học bạ hoặc bảng điểm (trường hợp tốt nghiệp chuyên môn, học bạ hoặc bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).
b) Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ;
c) Sổ hộ khẩu gia đình; Giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp đối với những trường hợp tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp theo đúng quy định);
d) Các loại giấy tờ liên quan khác (giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, hưởng chính sách như thương binh; giấy xác nhận hưởng chính sách liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,...).
Các loại giấy tờ nêu trên yêu cầu xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình nhận hồ sơ dự tuyển và khi trúng tuyển. 
3. Giấy khám sức khỏe (bản chính) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
4. 02 (hai) ảnh 3x4 và 02 (hai) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.
5. Hồ sơ dự tuyển phải sạch sẽ, đầy đủ, không được tẩy xóa, đựng trong bì hồ sơ dự tuyển viên chức có kích thức 250 X 340 X 5mm.
IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục VI.
2) Vòng 2
- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn 30 phút.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
V. NỘP HỒ Sơ, THỜI GIAN NHẬN HÒ sơ
1. Nộp hồ sơ dự tuyển
a) Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp một hồ sơ (Phiếu đăng ký dự tuyển) vào một vị trí dự tuyển.
b) Khi đi nộp hồ sơ, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ theo quy định trên để người nhận hồ sơ dự tuyển kiểm tra, đối chiếu và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người nhận hồ sơ dự tuyển; người nhận hồ sơ dự tuyển phải có giấy xác nhận hồ sơ trao cho người dự tuyển có đóng dấu treo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
c) Người dự tuyển đã thực hiện đầy đủ các điều kiện và có đầy đủ hồ sơ theo quy định thì nơi nhận hồ sơ không được từ chối tiếp nhận hồ sơ.
Người dự tuyển có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định mà cơ quan tiếp nhận hô sơ từ chôi tiêp nhận nhưng không có lý do chính đang thì người dự tuyên có thể phán ánh về Sở Y tế (qua Thanh tra Sở hoặc Phòng Tổ chức cán bộ Sở). 
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ SO'
Từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (Không nhận hồ sơ vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần); tại Văn phòng Sở Y tế Gia Lai, số 09 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Thời gian, địa điểm ôn tập:
Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ, Sở Y tế sẽ hướng dẫn ôn tập. Dự kiến từ 18-22/11/2019.
2. Thời gian và địa điếm xét tuyến:
Dự kiến thời gian: từ ngày 02/12 - 06/12/2019; Tại Sở Y tế Gia Lai.
VII. TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ sự NGHIỆP TRựC THUỘC:
- Niêm yết công khai Kế hoạch này để thí sinh được biết.
- Phối họp với Sở Y tế và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức xét tuyển, tạo điều kiện cho thí sinh tham gia dự xét tuyển. Tham gia các Ban của Hội đồng xét tuyển theo đúng kế hoạch và đúng quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có) theo yêu cầu.
Trên đây là Thông báo Xét tuyển dụng viên chức Bác sĩ, Dược sĩ năm 2019 của Sở Y tê tỉnh Gia Lai; các tô chức, cá nhân có liên quan căn cứ đê triển khai, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế Gia Lai; SĐT: 02693 830316./.
Để xem chi tiết về số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể theo từng vị trí việc làm các bạn click vào link dưới để xem (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để xem)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: