Thursday, November 14, 2019

Học viện tòa án tuyển dụng viên chức năm 2019

THÔNG BÁO
về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
Thực hiện kế hoạch số 875/KH-TANDTC ngày 31 tháng 10 năm 2019 cùa Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyền dụng viên chức làm việc lại Học viện Tòa án năm 2019; Học viện Tòa án tổ chức tuyển dụng 24 chi tiêu giảng viên, xét tuyển 04 chi tiêu chuyên viên.
Vị trí tuyển dụng, diều kiện, hồ sơ dăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung tuyển dụng và các thông tin về thi tuyền xem tại Ke hoạch số 875/KH-TANDTC đăng tâi trên cồng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao (https://www.toaan.gov.vn) hoặc cồng thông tin điện tử Học viện Tòa án (http://hvta.toaan.gov.vn).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 13/11/2019 đến hết ngày 03/12/2019.
Đja điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ (Phòng 303 nhà A2) Học viện Tòa án, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội.
Theo đó, Học viện tuyển dụng 2 vị trí:
– Giảng viên làm việc tại Khoa Đào tạo Đại học: 24 tiêu chí
– Viên chức hành chính làm việc tại các Phòng, khoa: 04 tiêu chí
Về hình thức tuyển dụng
– Đối với giảng viên: Thi tuyển
– Đối với kế toán viên và chuyên viên: Xét tiếp nhận vào viên chức
Về hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo Thông tư 15/2012/TT-BNV.
Về đối tượng và điểm ưu tiên
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018.NĐ-CP.
Chi tiết thông báo tuyển dụng + số lượng chỉ tiêu + kế hoạch tuyển dụng + các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xem tại link dưới các bạn nhé (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để xem).
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: