Wednesday, October 16, 2019

UBND tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng 122 công chức năm 2019

 Tài liệu ôn thi công chức, viên chức vòng 1, vòng 2 tải về miễn phí các bạn xem chi tiết tại link này.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy về công tác tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên. Để kịp thời bỏ sung đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn vào làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định hiện hành; căn cứ các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, địa phương. UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng:
Tổng số vị trí việc làm tuyển dụng là 108 vị trí tương ứng với chỉ tiêu bên chế tuyển dụng là 122 biên chế trong đó:
- Khối sở ban ngành tỉnh: 63 chỉ tiêu bên chế;
- Khối UBND huyện, thị xã, thành phố 59 chỉ tiêu biên chế.

2. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển vè thi tuyển.
3. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Theo điều 36 Luật cán bộ công chức
Vào cuối năm rồi nên các tỉnh bắt đầu tuyển dụng công chức nhiều lắm, các bạn nhớ theo dõi page để cập nhật thông tin tuyển dụng và tài liệu ôn thi nhé
Để xem chi tiết về số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể theo từng vị trí việc làm các bạn click vào link dưới để xem (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để xem)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
20 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: