Monday, October 14, 2019

UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyển 41 công chức vào các sở, ban, ngành, địa phương năm 2019

Tài liệu ôn thi công chức, viên chức xem chi tiết tại link này
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ký ban hành
Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng
Điều kiện, tiêu chuẩn được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Cụ thể:
(1) Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên (từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong 3 tiêu chuẩn sau đây:
Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
(2) Đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên (từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và phải đạt một trong 3 tiêu chuẩn như đối với mục (1), đồng thời có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
(3) Đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (dưới 35 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định như đối với mục (2).
Nội dung, hình thức tuyển dụng
Thực hiện theo hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ- CP, bao gồm: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định như phần “điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng” nói trên để xác định điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm đã đăng ký dự tuyển.
Người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm mới được tham gia phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn.
Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút/một thí sinh và không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện như: Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; có điểm phỏng vấn cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức) quyết định người trúng tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau...
Sở Nội vụ Hà Tĩnh có trách nhiệm thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ (dự kiến từ ngày 14/10/2019 đến ngày 14/11/2019).

LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: