Tuesday, October 8, 2019

Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2019

Tài liệu ôn thi công chức ấn vào liên kết này
Thực hiện Kế hoạch số 783/KH-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Tòa án nhân dân tối cao thông báo thi tuyển công chức, cụ thể như sau:
I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYÊN DỤNG 
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 08, đường 69 Khu phố 3, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 
1. Thư ký viên: 05 chỉ tiêu; 
2, Chuyên viên làm công tác hành chính, tổng hợp: 05 chỉ tiêu; 
3. Chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ: 02 chỉ tiêu; 
4. Kế toán viên: 01 chỉ tiêu; 
5. Chuyên viên công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu. 
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYÊN 
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: 
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; - Đủ 18 tuổi trở lên; 
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ theo giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; 
- Về trình độ chuyên môn: 
+ Đối với Thư ký viên: Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên chuyên ngành Luật tại các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
+ Đối với Chuyên viên làm công tác hành chính tổng hợp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Hành chính. 
+ Đối với Chuyên viên làm công tác văn thư: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Lưu trữ học, Quản trị Văn phòng, Hành chính. 
+ Đối với Chuyên viên công nghệ thông tin: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin. 
+ Đối với Kế toán viên: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Tài chính. 
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 
- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông. 
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: - Không cư trú tại Việt Nam; - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật. 
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN 
1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua thi tuyển. 
2. Nội dung: 
Kỳ thi tuyển công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo 02 vòng thi như sau: 
a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy gồm 03 môn thi: | Môn kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Tòa án nhân dân, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút; 
Môn ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. 
Môn tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Người dự tuyển vào ngạch Chuyên viên Công nghệ thông tin không phải thi tin học tại vòng 1 này. 
Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; 
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài (có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; 
- Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có | thẩm quyền công nhận. 
Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên. 
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự | tuyển được thi tiếp vòng 2. 
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 
Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
Hình thức thi: Thi viết. Thang điểm: 100 điểm. Thời gian thi: 180 phút. 
Thông tin chi tiết xem tại link dưới
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
15 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: