Tuesday, September 17, 2019

Sở Y tế Hà Nội tuyển dụng 4.447 chỉ tiêu viên chức năm 2019

Tài liệu ôn thi viên chức y tế xem chi tiết tại link này. Ngày 12/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5019/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019.
Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển viên chức vào làm việc tại 75 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019 là 4.447 người, trong đó: Các chức danh viên chức hạng III (yêu cầu trình độ từ Đại học trở lên): 2.142 người; Các chức danh viên chức hạng IV (yêu cầu trình độ từ trung cấp trở lên): 2.288 người; Các chức danh viên chức áp dụng trình độ từ Cao đẳng trở lên: 17 người.
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018, của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Nội dung, quy trình thi tuyển: Giao Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Quyết định theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019, của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự thi.
Sở Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức các phần thi theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, xây dựng lịch chi tiết việc tổ chức thực hiện tuyển dụng, công khai kế hoạch, chỉ tiêu thi tuyển theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quy chế, Nội quy thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Y tế năm xem chi tiết tại link dưới (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để xem nhé) Trân trọng!
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: