Friday, September 6, 2019

Đề trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể toàn quốc mới nhất - Phần 2

Trước khi tải tài liệu "Đề trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể toàn quốc mới nhất - Phần 2" về, tại congchuc24h.com còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức, viên chức các chuyên ngành khác các bạn có thể tham khảo:
- Tài liệu ôn thi công chức viên chức các môn chuyên ngành xem chi tiết tại mục đề thi tài liệu website congchuc24h.com hoặc tại đây
Bộ tài liệu "Đề trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể toàn quốc mới nhất - Phần 2" bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho thí sinh dự thi vào cơ quan đoàn thể thành phố và quận, huyện trên toàn quốc với những câu hỏi cực trọng tâm và đã cập nhật hầu hết những văn bản mới nhất.
Một số câu hỏi trong bộ tài liệu:
Ban thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị do cấp nào ra Quyết định công nhận?     
A. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.
B. Thủ trưởng đơn vị.
C. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận.
D. Thanh tra cấp trên trực tiếp công nhận.
Các phương pháp hoạt động của Công đoàn?
A. Thuyết phục.
B. Tổ chức cho quần chúng hoạt động.
C. Xây dựng hệ thống các quy chế và tổ chức hoạt động bằng quy chế.
D. Cả 3 đáp án trên.
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016-2020 là bao nhiêu?
A. Từ 15% trở lên
B. Từ 20% trở lên
C. Từ 25% trở lên
D. Từ 30% trở lên
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là?
A. Đại hội Đại biểu toàn quốc.
B. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mính.
C. Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
D. Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
.....
Tổ chức nào không là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
A.  Đảng Cộng sản Việt Nam.
B.  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
C.  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
D.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tổ chức nào sau đây không phải là đoàn thể chính trị - xã hội?
A. Hội Nông dân Việt Nam.
B. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
C. Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
D. Hội Luật gia Việt Nam.
Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ?
A. Tổ chức chính trị
B. Các tổ chức chính trị - xã hội
C. Các tổ chức xã hội.
D. Các tổ chức nước ngoài ở Việt Nam
Tổ chức nào sau đây là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Trung ương?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Quốc hội.
C. Chính phủ.
D. Tòa án nhân dân tối cao. 
Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tự nguyện.
B.  Hiệp thương dân chủ.
C. Phối hợp và thống nhất hành động.           
D. Cả 3 phương án trên.
Trong Điều lệ Đảng, Đảng ta đã xác định chức năng của Đoàn là?
A. Người giúp sức cho Đảng
B. Là đội dự bị tin cậy của Đảng.
C. Là tổ chức hoạt động theo đường lối chủ trương của Đảng.
D. Là cánh tay đắc lực của Đảng
Trong những hành vi sau đây, hành vi nào không bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012?
A. Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn
B. Phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn
C. Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; Lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 
D. Đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi bị xâm phạm.
....
Tải tại liệu miễn phí về tại link dưới  (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về).
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: