Tuesday, July 16, 2019

Câu hỏi tự luận ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra nhà nước

Congchuc24h.com giới thiệu tiếp đến các bạn tài liệu ôn thi công chức bộ "Câu hỏi tự luận ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra nhà nước". Bộ câu hỏi bao gồm 43 câu hỏi ôn thi với nội dung câu hỏi liên quan đến Luật Thanh tra, Nghị định và các văn bản hướng dẫn kèm theo. 
Một số câu hỏi cho các bạn tham khảo trước, các câu còn lại các bạn download trong tài liệu tại link dưới nhé:
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh; Các hành vi bị nghiêm cấm, theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Tổ chức của Thanh tra sở; Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở, theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Tổ chức của Thanh tra huyện; Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện, theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
.........
Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; Trách nhiệm quản lý, sử dụng thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra, theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?
Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết: Những việc thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra không được làm; Việc bổ nhiệm các ngạch thanh tra, theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?
Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết: Chức trách; Nhiệm vụ; Năng lực; Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác của Tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên, theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?
Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết: Trang phục thanh tra; Chế độ, chính sách đối với thanh tra viên, theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ? Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết: Chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra; Khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp luật, theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ?
........
Câu 25: Anh (chị) hãy cho biết: Thời hạn tiến hành kiểm tra và Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ?
.........
Tải tài liệu về tại link dưới. Các bạn tải tài liệu về bằng link dưới (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: