Tuesday, July 16, 2019

Bộ đề thi tự luận tuyển dụng công chức môn nghiệp vụ thanh tra

Tại phần trước Congchuc24h.com giới thiệu tiếp đến các bạn tài liệu ôn thi công chức bộ "Bộ đề thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức môn nghiệp vụ thanh traBộ đề thi bao gồm 20 đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ thanh tra, mỗi đề bao gồm 25 câu hỏi khác nhau
Phần tiếp theo này Congchuc24h.com giới thiệu tiếp đến các bạn tài liệu ôn thi công chức "Bộ đề thi tự luận tuyển dụng công chức môn nghiệp vụ thanh tra". Bộ đề thi bao gồm 20 đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ thanh tra, mỗi đề bao gồm 3 câu hỏi khác nhau.
Một số câu hỏi cho các bạn tham khảo trước, các câu còn lại các bạn download trong tài liệu tại link dưới nhé:
Đề số 1: Câu 1: Theo quy định của Luật Thanh tra 2010, anh, chị hãy nêu các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; nguyên tắc hoạt động; mục đích hoạt động thanh tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) hãy cho biết: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của: (35 điểm) - Chủ tịch UBND cấp huyện? - Giám đốc sở và cấp tương đương? - Chủ tịch UBND cấp tỉnh? Câu 3: Anh (chị) hãy nêu Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức? Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm được quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? (30 điểm) Đề số 2: Câu 1: Theo quy định của Luật Thanh tra 2010, anh, chị hãy nêu các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; hoạt động thanh tra do tổ chức, cá nhân nào thực hiện? nguyên tắc hoạt động thanh tra; các hành vi nghiêm cấm đối với hoạt động thanh tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện? (35 điểm) Câu 2: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) hãy cho biết: (35 điểm) 1.Việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định như thế nào? Thờihạn giải quyết khiếu nại lần đầu là bao nhiêu ngày? 2.Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếunại lần đầu? các hình thức xác minh khiếu nại? quyền và nghĩa vụ của người có trách nhiệm xác minh khiếu nại? Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin? Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin và xử lý hành vi vi phạm các quy định về yêu cầu cung cấp thông tin được quy định tại Nghị số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng? (30 điểm) Đề số 3: Câu 1: Theo quy định của Luật Thanh tra 2010, anh, chị hãy trình bày nguyên tắc hoạt động thanh tra, các hành vi nghiêm cấm đối với hoạt động thanh tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở? (35 điểm) ..... Đề số 5: Câu 1: Theo quy định của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh tra 2010, anh chị hãy cho biết thế nào là “thanh tra lại”? thẩm quyền; căn cứ thanh tra lại? Thời hạn công bố kết luận Thanh tra lại? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) hãy nêu: (35 điểm) 1. Quy định về trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân? 2. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân? ...... Tải tài liệu về tại link dưới (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: