Tuesday, July 16, 2019

Bộ đề thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức môn nghiệp vụ thanh tra

Tại phần trước Congchuc24h.com giới thiệu tiếp đến các bạn tài liệu ôn thi công chức bộ "Câu hỏi tự luận ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra nhà nước"Bộ câu hỏi bao gồm 43 câu hỏi ôn thi với nội dung câu hỏi liên quan đến Luật Thanh tra, Nghị định và các văn bản hướng dẫn kèm theo. 
Phần tiếp theo này Congchuc24h.com giới thiệu tiếp đến các bạn tài liệu ôn thi công chức "Bộ đề thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức môn nghiệp vụ thanh tra". Bộ đề thi bao gồm 20 đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ thanh tra, mỗi đề bao gồm 25 câu hỏi khác nhau.
Một số câu hỏi cho các bạn tham khảo trước, các câu còn lại các bạn download trong tài liệu tại link dưới nhé:
Đề số 1:
Câu 1: Theo Luật thanh tra năm 2010, trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
A. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Thanh tra Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.
B. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.
C. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.
D. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chánh Thanh tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.
Câu 2: Theo Luật thanh tra năm 2010, trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?
A. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết.
B. Thẩm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
C. Xác minh tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi cần thiết.
D. Thanh tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
.....
Đề số 5:
Câu 1: Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, đáp án nào dưới đây đúng?
A. Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.
B. Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.
C. Chánh Thanh tra tỉnh do Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Thường vụ Tỉnh ủy.
D. Chánh Thanh tra tỉnh do Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Câu 2: Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan nào dưới đây?
A. Thanh tra Chính phủ.
B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
C. Tỉnh ủy.
D. Hội đồng nhân dân tỉnh.
Câu 6: Theo quy định của Luật Thanh tra 2010, hoạt động thanh tra hành chính chỉ được thực hiện khi có văn bản nào dưới đây?
A. Kế hoạch thanh tra.
B. Quyết định thanh tra.
C. Đề cương thanh tra.
D. Theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.
....
Tải tài liệu về tại link dưới. Các bạn tải tài liệu về bằng link dưới (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: