Tuesday, July 30, 2019

Bộ câu hỏi thuế TNCN ôn thi công chức thuế trọng tâm có đáp án mới nhất

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu tới các bạn "Bộ câu hỏi thuế TNCN ôn thi công chức thuế trọng tâm có đáp án mới nhất". Bộ tài liệu ôn thi công chức thuế này tập trung các câu hỏi trọng tâm nhất phần thuế TNCN ôn thi công chức thuế mà đề thi các năm có thể sẽ ra. Đồng thời cung cấp cho các bạn câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhất có thể. 
Chi tiết một số câu hỏi cho các bạn tham khảo trước nhé (các bạn download tài liệu về để xem đáp án từng câu hỏi thuế thu nhập cá nhân): 
Câu 1. Trình bày đối tượng nộp thuế TNCN theo quy định hiện hành?
Câu 2. Trình bày khái niệm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định hiện hành? 
Câu 3. Hãy kể tên các loại thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN theo quy định hiện hành? 
Câu 4. Qua nghiên cứu Luật thuế TNCN hiện hành, Anh(chị) hãy cho biết: Thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm những khoản thu nhập nào? ( Đề KTV thuế miền Trung 2014) 
Câu 5. Trình bày các loại phụ cấp,trợ cấp mang tính chất tiền lương không tính thuế TNCN theo quy định hiện hành? 
Câu 6. Anh/chị hãy trình bày các trường hợp được giảm thuế TNCN và nguyên tắc thực hiện giảm thuế TNCN? 
Câu 7. Những thu nhập nào từ chuyển nhương, chuyển đổi BĐS được miễn thuế TNCN? 
Câu 8. Vì sao không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ kiều hối? 
Câu 9. Trình bày các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người LĐ thuộc diện không tính thuế, miễn thuế TNCN theo quy định hiện hành? 
Câu 10. Nêu 8 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN? 
Câu 11. Theo quy định tại Luật thuế TNCN, kỳ tính thuế TNCN của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú được quy định như thế nào? 
Câu 12. Trình bày các trường hợp được hoàn thuế TNCN theo quy định hiện hành? 
Câu 13. Trình bày cách xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công? 
Câu 14. Trình bày cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú 
Câu 15. Qua nghiên cứu Luật thuế TNCN hiện hành. Anh(chị) hãy cho biết giảm trừ gia cảnh là gì? Mức giảm trừ gia cảnh được quy định như thế nào? Giải thích ý nghĩa (Đề Miền Nam- Ngạch CS&KTV thuế 2014 120’) 
Câu 16. Theo quy định của Luật thuế TNCN anh/chị hãy cho biết:Người nộp thuế TNCN được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khi xác định thu nhập tính thuế TNCN phải thỏa mãn các điều kiện gì? (Đề 2012 – Khu vực Phía Nam ) 
Câu 17. Giảm trừ cho đóng góp từ thiện được quy định như thế nào? 
Câu 18. Anh/chị hãy trình bày căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân cư trú? (Đề Miền Nam – Ngạch CV&KTV thuế 2014 180’) 
Câu 19. Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn bao gồm những khoản nào ?Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản thu nhập này? 
Câu 20. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn bao gồm những khoản nào ?Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản thu nhập này? 
Câu 21. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng BĐS bao gồm những khoản nào ? Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản thu nhập này? 
Câu 22. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng bao gồm những khoản nào ?Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản thu nhập này? 
Câu 23. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng bao gồm những khoản nào ?Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản thu nhập này? 
Câu 24. So sánh thuế TNCN từ tiền lương, tiền công giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định hiện hành? 
Câu 25. Cách xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú có gì khác biệt? 
Câu 26. Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với thuế TNCN? 
Tải tài liệu "Bộ câu hỏi thuế thu nhập cá nhân ôn thi công chức thuế trọng tâm có đáp án mới nhất" đầy đủ bao gồm cả câu trả lời theo link dưới. (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về).
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: