Wednesday, July 10, 2019

Bộ câu hỏi thuế GTGT ôn thi công chức thuế trọng tâm có đáp án mới nhất

Phần tiếp theo sau bộ câu hỏi "500 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế có đáp án" cũng như các tài liệu ôn thi thuế khácNhư đã hứa lần này congchuc24h.com  tiếp tục giới thiệu tới các bạn "Bộ câu hỏi thuế GTGT ôn thi công chức thuế trọng tâm có đáp án mới nhất". 
Bộ câu hỏi này tập trung các câu hỏi trọng tâm nhất phần thuế GTGT ôn thi công chức thuế mà đề thi các năm có thể sẽ ra. Đồng thời cung cấp cho các bạn câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhất có thể.
Chi tiết một số câu hỏi cho các bạn tham khảo trước nhé (các bạn download tài liệu về để xem đáp án từng câu hỏi thuế GTGT):
Câu 1. Tại sao nói thuế GTGT là thuế gián thu? 
Câu 2. Qua nghiên cứu Luật Thuế GTGT (GTGT) hiện hành, cho biết: 
-Thuế GTGT là gì? 
-Những điểm khác biệt căn bản của 2 phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT? (Đề Miền Nam – Ngạch chuyên viên & kiểm tra viên thuế 2014 180’) 
Câu 3. Giải thích tính lũy thoái của thuế GTGT? Tại sao thuế GTGT có tính lũy thoái vẫn được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới? 
Câu 4. Ưu điểm của thuế GTGT? 
Câu 5. Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành, anh chị hãy trình bày quy định về đối tượng chịu thuế GTGT? Quy định về người nộp thuế GTGT? 
Câu 6. Nêu 10 trường hợp không thuộc diện chịu thuế GTGT? (Đề Miền Bắc- Ngạch Chuyên viên và Kiểm tra viên thuế 2014) 
Câu 7. Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành anh chị hãy nêu tính chất của các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT? 
Câu 8. Phân biệt đối tượng chịu thuế 0%, đối tượng không chịu thuế, đối tượng không phải kê khai tính thuế GTGT? 
Câu 9. Trình bày cách xác định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu. Vì sao trong giá tính thuế GTGT khâu nhập khẩu lại bao gồm thuế nhập khẩu. Cho ví dụ minh họa. 
Câu 10. Trình bày quy định về giá tính thuế GTGT theo Luật thuế GTGT hiện hành (đối với một số trường hợp cụ thể)? 
Câu 11. Trình bày đối tượng áp dụng thuế GTGT 0% theo Luật thuế GTGT hiện hành? Ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%? (Đề Miền Trung - Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế 2014 120’) 
Câu 12. Thế nào là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu? Các trường hợp HH, DV xuất khẩu không được áp dụng TS 0%?(Đề Miền Nam - Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế 2014 -120’) 
Câu 13. Điều kiện để HH, DV xuất khẩu được áp dụng TS 0%? 
Câu 14. Nêu các trường hợp hàng hóa xuất khẩu hoặc bán cho khu phi thuế quan nhưng không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%? 
Câu 15. Nghĩa vụ thuế GTGT đối với Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thiếu hồ sơ? 
Câu 16. Nêu các trường hợp được áp dụng mức thuế suất 5%? 
Câu 17. Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành, anh chị hãy cho biết thuế suất thuế GTGT có mấy mức thuế suất. Ưu điểm, hạn chế của cơ chế đa thuế suất, một thuế suất? Mức thuế suất 5% áp dụng cho nhóm hàng hóa, dịch vụ có đặc điểm gì? 
Câu 18. Kể tên các phương pháp tính thuế GTGT? Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế? (Đề CV&KTV 2010) 
Câu 19. Trình bày nội dung cơ bản của phương pháp khấu trừ thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành? Ưu nhược điểm của phương pháp khấu trừ thuế GTGT? 
Câu 20. Trình bày nội dung cơ bản của phương pháp tính trực tiếp trên GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành? Ưu nhược điểm của phương pháp tính trực tiếp trên GTGT? 
Câu 21. Trình bày điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện hành? (Đề Miền Trung - Ngạch chuyên viên & kiểm tra viên thuế 2014 180’) 
Câu 22. Qua nghiên cứu Luật thuế gtgt hiện hành, anh chị hãy cho biết cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng có được khấu trừ và hoàn thuế gtgt đầu vào không? Xử lý số thuế GTGT đầu vào đó như thế nào? ( CV Miền Bắc 2014) 
Câu 23. Nêu 5 trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ? 
Câu 24. Nêu 4 trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT? 
Câu 25. DN kd HHDV chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ xác định như thế nào? 
Câu 26. Trong trường hợp nào HH, DV mua vào của doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào? 
Câu 27. Trình bày các trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định Luật thuế GTGT hiện hành? Phân tích ý nghĩa của hoàn thuế GTGT? (Đề CV&KSV - Đề Miền Bắc - Ngạch cán sự & kiểm tra viên trung cấp thuế 2014120’) 
Câu 28. Trình bày cách xác định thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa xuất khẩu? 
Câu 29. Trình bày quy định về hóa đơn, chứng từ theo Luật thuế GTGT hiện hành? 
Câu 14. Nêu các trường hợp hàng hóa xuất khẩu hoặc bán cho khu phi thuế quan nhưng không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%? 
Câu 15. Nghĩa vụ thuế GTGT đối với Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thiếu hồ sơ? 
Câu 16. Nêu các trường hợp được áp dụng mức thuế suất 5%? 
Câu 17. Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành, anh chị hãy cho biết thuế suất thuế GTGT có mấy mức thuế suất. Ưu điểm, hạn chế của cơ chế đa thuế suất, một thuế suất? Mức thuế suất 5% áp dụng cho nhóm hàng hóa, dịch vụ có đặc điểm gì? 
Câu 18. Kể tên các phương pháp tính thuế GTGT? Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế? (Đề CV&KTV 2010) 
Câu 19. Trình bày nội dung cơ bản của phương pháp khấu trừ thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành? Ưu nhược điểm của phương pháp khấu trừ thuế GTGT? 
Câu 20. Trình bày nội dung cơ bản của phương pháp tính trực tiếp trên GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành? Ưu nhược điểm của phương pháp tính trực tiếp trên GTGT? 
Câu 21. Trình bày điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện hành? (Đề Miền Trung - Ngạch chuyên viên & kiểm tra viên thuế 2014 180’) 
Câu 22. Qua nghiên cứu Luật thuế gtgt hiện hành, anh chị hãy cho biết cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng có được khấu trừ và hoàn thuế gtgt đầu vào không? Xử lý số thuế GTGT đầu vào đó như thế nào? ( CV Miền Bắc 2014) 
Câu 23. Nêu 5 trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ? 
Câu 24. Nêu 4 trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT? 
Câu 25. DN kd HHDV chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ xác định như thế nào? 
Câu 26. Trong trường hợp nào HH, DV mua vào của doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào? 
Câu 27. Trình bày các trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định Luật thuế GTGT hiện hành? Phân tích ý nghĩa của hoàn thuế GTGT? (Đề CV&KSV - Đề Miền Bắc - Ngạch cán sự & kiểm tra viên trung cấp thuế 2014120’) 
Câu 28. Trình bày cách xác định thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa xuất khẩu? 
Câu 29. Trình bày quy định về hóa đơn, chứng từ theo Luật thuế GTGT hiện hành? 
Câu 30. Hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế , nộp thuế GTGT? 
Câu 31. Vai trò của thuế GTGT? 
Câu 32. Trình bày cách xác định thời điểm tính thuế GTGT theo luật hiện hành? 
Tải tài liệu đầy đủ bao gồm cả câu trả lời theo link dưới (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về).
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: