Tuesday, July 30, 2019

Bộ câu hỏi luật Quản lý thuế ôn thi công chức thuế trọng tâm có đáp án mới nhất

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu tới các bạn "Bộ câu hỏi luật Quản lý thuế ôn thi công chức thuế trọng tâm có đáp án mới nhất". Bộ tài liệu ôn thi công chức thuế này tập trung các câu hỏi trọng tâm nhất của Luật Quản lý thuế ôn thi công chức thuế mà đề thi các năm có thể sẽ ra. Đồng thời cung cấp cho các bạn câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhất có thể.
Chi tiết một số câu hỏi cho các bạn tham khảo trước nhé (các bạn download tài liệu về để xem đáp án từng câu hỏi thuế thu nhập cá nhân):
Câu 1: Trình bày các đối tượng áp dụng Luật quản lý thuế?
Câu 2: Trình bày các nội dung quản lý thuế?
Câu 3: Trình bày các quyền của người nộp thuế theo Luật QLT? ( Đề thi Miền Bắc 2012 –Ngạch cán sự)
Câu 4: Trình bày các nghĩa vụ của người nộp thuế theo Luật QLT?
Câu 5. Trình bày các trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo Luật QLT? ( Đề thi Miền Nam 2012 –Ngạch CV và KTV thuế & Đề thi năm 2010 )
Câu 6. Trình bày các Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế theo Luật QLT?
Câu 7: Nêu các nguyên tắc QLT? Việc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế được thực hiện như thế nào?
Câu 8:Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp nào?
Câu 9: Trình bày các nguyên tắc của việc khai thuế , tính thuế theo quy định của Luật QLT? Nêu hồ sơ khai thuế đối với loại thuế nộp theo tháng? ( Đề thi Miền Bắc 2014 –Ngạch CV và KTV thuế)
Câu 10: Trình bày các TH đƣợc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế? Thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế?
Câu 11: Sau khi nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế có được nộp bổ sung hồ sơ khai thuế không?
Câu 12: Trình bày các trường hợp bị ấn định thuế theo quy định của Luật QLT?
Câu 13:Theo nghiên cứu luật QLT hiện hành, anh chị hãy cho biết:
a.Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế trong trường hợp nào? Thời gian quy đinh gia hạn thuế ?
b.Thẩm quyền gia hạn nộp thuế? ( Câu 3 đề thi Miền Nam 2014 - Ngạch CV và KTV thuế)
Câu 14: Theo nghiên cứu luật QLT hiện hành, anh chị hãy cho biết:
a.Các Trường hợp thuộc diện hoàn thuế ?
b.Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế khi cơ quan QLT giải quyết hồ sơ hoàn thuế? Mục đích của việc phân loại hồ sơ hoàn thuế? ( Câu 1 đề thi Miền Bắc 2014 - Ngạch CV và KTV thuế)
Câu 15: Nêu các loại thủ tục xác định số thuế được miễn , giảm Theo luật QLT?
Câu 16: Nêu các trường hợp được xóa nợ tiền thuế , xóa tiền phạt thuế theo quy định luật QLT?
Câu 17: Trình bày nghĩa vụ và quyền của đối tượng thanh tra thuế?
Câu 18: Trình bày các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế? (Đề thi Miền Trung 2014 –Ngạch CV và KTV thuế)
Câu 19:Trình bày các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế?
Câu 20: Trình bày các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của NNT?
Câu 21:Trình bày các hành vi vi phạm thủ tục thuế?
Câu 22: Trình bày các hành vi trốn thuế, gian lận thuế?
Câu 23:Trình bày thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế?
Câu 24: Trình bày các trường hợp miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế?
Câu 25: Trình bày trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế?
Tải tài liệu "Bộ câu hỏi thuế thu nhập cá nhân ôn thi công chức thuế trọng tâm có đáp án mới nhất" đầy đủ bao gồm cả câu trả lời theo link dưới. (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về).
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: