Tuesday, April 2, 2019

UBND tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng 44 chỉ tiêu công chức năm 2019

Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ tuyển dụng 44 chỉ tiêu công chức theo từng vị trí việc làm. Đối tượng được đăng ký dự thi là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh từ trước ngày có thông báo tuyển dụng; Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ; có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 
Đối tượng không được đăng ký dự thi bao gồm các trường hợp: Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
Các thí sinh dự thi sẽ trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 sẽ thi trắc nghiệm với các nội dung thi: Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bao gồm: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 
Trong đó, điểm thi vòng 1 là điểm điều kiện (phải đạt 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi), không tính vào tổng số điểm thi. Bài thi vòng 2 được chấm theo thang điểm 100.
 
Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển theo chính sách thu hút được thực hiện theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
 
Thời gian nhận phiếu đăng ký và nộp lệ phí dự thi (dự kiến 400.000 đồng/người) từ ngày 28/3/2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 26/4/2019 tại Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. Mẫu phiếu được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ: snv.bacninh.gov.vn.

Toàn văn Kế hoạch tải: - tại đây.

                                         - Bìa mẫu hồ sơ
                                         - Mẫu phiếu tuyển dụng


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: