Tuesday, April 9, 2019

Tổng cục Thống kê tuyển dụng công 537 chỉ tiêu công chức năm 2019

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê là 537 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu thi tuyển là 529 chỉ tiêu, chỉ tiêu xét tuyển là 8 chỉ tiêu.
Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo theo từng vị trí tuyển dụng như sau:
STTVị trí tuyển dụngNgạch công chứcYêu cầu tình độ và chuyên môn nghiệp vụ
AThi tuyển (I+II)  
ICông chức loại C  
1Thống kê tổng hợp – tài khoản quốc giaThống kê viênVị trí tuyển dụng từ 1-9: Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: thống kê kinh tế – xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh  thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.
2Thống kê công nghiệpThống kê viên
3Thống kê xây dựng, vốn đầu tưThống kê viên
4Thống kê nông nghiệpThống kê viên
5Thống kê thương mạiThống kê viên
6Thống kê giá, dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩuThống kê viên
7Thống kê dân số, văn hóa xãThống kê viên
8Thống kê kinh tếThống kê viên
9Thống kê xã hộiThống kê viên
10Công nghệ thông tin thống kêThống kê viênTốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: khoa học máy tính, truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, toán – tin ứng dụng và điện tử viễn thông.
11Văn thưChuyên viênTốt nghiệp Đại học trở lên; có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là Văn thư lưu trữ, hành chính học, quản trị văn phòng, lưu trữ học, thư ký văn phòng.
12Kế toánKế toán viênTốt nghiệp Đại học trở lên; có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: kế toán, kiểm toán.
IICông chức loại D
1Thống kê tổng hợp – tài khoản quốc giaThống kê viên cao đẳngVị trí tuyển dụng từ 1-7: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; chuyên ngành Thống kê.
2Thống kê công nghiệpThống kê viên cao đẳng
3Thống kê nông nghiệpThống kê viên cao đẳng
4Thống kê thương mạiThống kê viên cao đẳng
5Thống kê dân số, văn xãThống kê viên cao đẳng
6Thống kê kinh tếThống kê viên cao đẳng
7Thống kê xã hộiThống kê viên cao đẳng
8Văn thưCán sựTốt nghiệp Căn đẳng trở lên; chuyên ngành Văn thư lưu trữ, hành chính học, quản trị văn phòng, lưu trữ học, thư ký văn phòng.
BXét tuyển công chức loại C
1Thống kê kinh tếThống kê viênTốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: thống kê kinh tế – xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: