Thursday, April 25, 2019

Hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm chuyên ngành văn phòng - thống kê ôn thi công chức xã phường

Congchuc24h.com giới thiệu với các bạn hệ thống 100 câu hỏi tắc nghiệm ôn thi công chức xã phường chuyên ngành chức danh văn phòng - thống kê. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá đối với các bạn đang ôn thi công chức xã phường chuyên ngành thống kê.
Một số câu hỏi trong tài liệu các bạn có thể xem trước khi download tài liệu về.
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH
CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ
Thi tuyển công chức cấp xã, phường
------------------------------
Câu hỏi 1 Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân được ban hành dưới hình thức nghị quyết. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân được ban hành dưới hình thức quyết định, chỉ thị. a) Sai. b) Đúng. c) Thiếu. Câu hỏi 2 Ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành trong các trường hợp dưới đây, như thế nào là đúng: a) Nghị quyết số 10/2011- NQ/HĐND. b) Nghị quyết số 10/2011/ NQ/HĐND. c) Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND. Câu hỏi 3 Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, Ủy ban nhân dân cấp xã, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành (trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn): a) Sau 05 ngày. b) Sau 07 ngày. c) Sau 09 ngày. Câu hỏi 4 UBND ban hành Quyết định, Chỉ thị quy phạm pháp luật trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp nào? a) Trong  trường hợp phê duyệt quy hoạch, chấp thuận dự án đầu tư. b) Trong  trường hợp phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự c) Trong trường hợp bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Câu hỏi 5 Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân cấp xã có thể được dịch ra tiếng nước ngoài và chỉ mang tính chất tham khảo? a) Sai b) Đúng c) Không xác định Câu hỏi 6 Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải được niêm yết chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký ban hành (trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn) ? a) Sau 04 ngày. b) Sau 03 ngày. c) Sau 02 ngày. Câu hỏi 7 Uỷ ban nhân dân cấp xã phải gửi Tờ trình, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã và các tài liệu có liên quan đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã? a) Chậm nhất là 02 ngày b) Chậm nhất là 03 ngày c) Chậm nhất là 05 ngày Câu hỏi 8 Dự thảo quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp xã phải được gửi đến các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp ? a) Chậm nhất là 02 ngày b) Chậm nhất là 03 ngày c) Chậm nhất là 04 ngày Câu hỏi 9 Kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký ban hành, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải được gửi đến các cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp, các cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan ở địa phương chậm nhất là bao nhiêu ngày, : a) 3 ngày; b) 4 ngày; c)  5 ngày Câu hỏi 10 Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã phải sau: a) 03 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành b) 05 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành b) 07 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành Câu hỏi 11 Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì: a) Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân xã b) Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã c) Tạm dừng không áp dụng cho đến khi có văn bản khác thay thế
Link tải tài liệu tại đây (Để download tài liệu các bạn ấn Download now hoặc Mở hoặc Open nhé)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
15 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: