Wednesday, November 21, 2018

Bệnh viện Từ Dũ thông báo tuyển dụng năm 2018

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ. Nay Bệnh viện Từ Dũ thông báo xét tuyển viên chức 2018 như sau:
I. NHU CẦU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
TT
Vị trí viên chức cần tuyển dụng
Mã ngạch
Số lượng cần tuyển
1
Chuyên viên
01.003
03
2
Kế toán viên
06.031
02
3
Kỹ sư hạng III
(chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế)
V.05.02.07
02
4
Kỹ sư hạng III
V.05.02.07
02
5
Bác sĩ hạng III
V.08.01.03
21
6
Kỹ thuật y hạng III
V.08.07.18
03
7
Hộ sinh hạng III
V.08.06.15
08
8
Dược sĩ hạng III
V.08.08.22
02
9
Điều dưỡng hạng III
V.08.05.12
03
10
Kỹ thuật viên hạng IV
V.05.02.08
01
11
Hộ sinh hạng IV
V.08.06.16
32
12
Điều dưỡng hạng IV
V.08.05.13
12
13
Dược sĩ hạng IV
V.08.08.23
01
Tổng cộng
92


BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TỪ DŨ NĂM 2018 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA XÉT TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
2. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học
 - Trình độ đại học :
+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.
   - Trình độ trung cấp, cao đẳng:
+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ A trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.
III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN
- Đơn đăng ký dự xét tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
 - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
  - Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
 Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
 Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.
IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian:
  Từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2018
        (Sáng từ 7g30 đến 11g, Chiều từ 13g đến 16g00).
 2. Địa điểm:
- Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.
- Liên hệ: Bà Huỳnh Thị Hồng Gấm
                Ông Nguyễn Vĩnh Bình
- Sđt: (+84) 028 5404 2829 - (259, 341)
3. Lệ phí tham gia dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự xét nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN, CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng
          Xét tuyển viên chức qua hình thức phỏng vấn.
2. Xét hồ sơ dự tuyển
 Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thoả các điều kiện sau:
- Có đầy đủ các thành phần quy định tại mục II Thông báo này;
- Có điểm học tập và điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm  100).
3. Nội dung xét tuyển
- Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khoá và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
- Phỏng vấn (do Ban Kiểm tra sát hạch thực hiện) cụ thể như sau:
+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức (quy định tại chương II Luật Viên chức);
+ Quy tắc ứng xử; Quyền và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện;
+ Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Cách tính điểm
Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn được tính như sau:
- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;
- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn xét tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;
- Trường hợp người xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;
- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
5. Cách xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn) cao hơn là người trúng tuyển;
Trường hợp có điểm sát hạch bằng nhau thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyển tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ;
Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển; Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ xét tuyển lần sau.
VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Thời gian xét tuyển dự kiến:
Từ ngày 09/01/2019 đến hết ngày 11/01/2019
2. Địa điểm xét tuyển dự kiến:
Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 của Bệnh viện Từ Dũ./.
Lưu ý: Các trường hợp không đạt yêu cầu, Bệnh viện Từ Dũ sẽ không hoàn trả lại hồ sơ. Các thông tin về tổ chức tuyển dụng được đăng trên website và bảng niêm yết của Bệnh viện Từ Dũ.
Files đính kèm
Nguồn: Bệnh viện Từ Dũ


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: