Thursday, October 11, 2018

UBND tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng 106 chỉ tiêu công chức năm 2018

1. Thông báo gốc của UBND tỉnh An giang xem tại đây.
2. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, số lượng và yêu cầu chứng chỉ bằng cấp đối với mỗi vị trí dự tuyển xem chi tiết tại đây.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: