Thursday, October 4, 2018

UBND huyện Nghĩa Hưng thông báo về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu Giáo viên dạy Văn hóa tiểu học, trong đó:
– Trình độ Cao đẳng trở lên: 17 chỉ tiêu.
– Trình độ Đại học trở lên: 03 chỉ tiêu
2. Thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng và điều kiện dự tuyển xem chi tiết tại đây.
SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: