Thursday, October 4, 2018

Sở GDĐT, UBND huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018

I. Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu, trong đó:

– Trường THPT Lâm Bình: 18 chỉ tiêu.
– Trường THPT Yên Hoa: 19 chỉ tiêu.
– Trường THPT Minh Quang: 08 chỉ tiêu.
– Trường THPT Hà Lang: 10 chỉ tiêu.
– Trường THPT ATK Tân Trào: 10 chỉ tiêu.
– Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương: 11 chỉ tiêu.
– Trường THPT Thượng Lâm: 05 chỉ tiêu.
– Trường THPT Phù Lưu: 11 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018, trong giờ hành chính.
– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.
3. Số lượng chỉ tiêu, yêu cầu ngành nghề đào tạo xem chi tiết tại đây.II. UBND huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu, trong đó:
– Giáo viên Mầm non: 19 chỉ tiêu.
– Giáo viên Tiểu học: 20 chỉ tiêu.
– Giáo viên Trung học cơ sở: 41 chỉ tiêu.
2. Thông tin chi tiết về chỉ tiêu và điều kiện đối với từng vị trí tuyền dụng xem chi tiết tại đây

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: