Monday, October 1, 2018

Kiểm toán Nhà nước tổ chức tuyển dụng 37 chỉ tiêu công chức, viên chức năm 2018

Thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Kiểm toán nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức, viên chứcKiểm toán nhà nước năm 2018,với 37 chỉ tiêu tuyển dụng,trong đó 28 công chức vào ngạch chuyên viên cho một số đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực và 09 viên chức vào ngạch chuyên viên cho Trung tâm Tin học. 
Cụ thể
- KTNN khu vực IV – trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; 
- KTNN khu vực V – trụ sở tại thành phố Cần Thơ; 
- KTNN khu vực VIII – trụ sở tạiTP Nha Trang; 
- KTNN khu vực IX – trụ sở tạithành phố Mỹ Tho; 
- KTNN khu vực XIII – trụ sở tạithành phố Vũng Tàu; 
- Trung tâm Tin học – trụ sở tại 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội; 
Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu vị trí tuyển dụng xem chi tiết tại đây.
Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước (đại học công lập, hệ chính quy) hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học,tin học) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
Người có trình độ thạc sĩ có độ tuổi không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên;
Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi dưới 35 tuổi (theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (2) nêu trên.
Đối tương ưu tiên trong tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP:
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm
Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ rút gọn gồm:
Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển trong trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác.
Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...).
Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
Bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp).
03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục những thành phần tài liệu trên.
Hồ sơ dự tuyển nộp trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.
Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
Từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (từ 8h30 đến 11h và từ 13h30h đến 16h30 các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:
+ Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước, địa chỉ 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội nhận hồ sơ cho các ứng viên dự tuyển vào các Kiểm toán nhà nước khu vực và Trung tâm Tin học;
+ Văn phòng Kiểm toán nhà nước các khu vực nhận hồ sơ dự tuyển theo vị trí dự tuyển của đơn vị.
Kiểm toán nhà nước không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.
Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.
Kiểm toán nhà nước không thu lệ phí thi đối với thí sinh dự tuyển.
Thời gian và địa điểm phỏng vấn
Thí sinh đủ điều kiện theo quy định sẽ tham dự vào Vòng phỏng vấn.
Thời gian dự kiến phỏng vấn: Ngày 22/11 và 23/11/2018. Lịch cụ thể sẽ thông báo tại trang Website của Kiểm toán nhà nước.
Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi xét tuyển, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.626628616 xin số máy lẻ 0735, 0736 hoặc địa chỉ thư điện tử phongnhansu@sav.gov.vn để được hướng dẫn, giải đáp./.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: