Sunday, September 30, 2018

Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 222 chỉ tiêu công chức năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu, trong đó:
– Tổng cục Thi hành án dân sự: 06 chỉ tiêu, gồm:
+ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo: 01 chỉ tiêu.
+ Vụ Tổ chức cán bộ: 03 chỉ tiêu.
+ Vụ Nghiệp vụ 1: 01 chỉ tiêu.
+ Vụ Nghiệp vụ 2: 01 chỉ tiêu.
– Các cơ quan thi hành án dân sự: 216 chỉ tiêu, gồm:
+ Chuyên viên Tổ chức thi hành án: 165 chỉ tiêu.
+ Chuyên viên Công nghệ thông tin: 02 chỉ tiêu.
+ Chuyên viên Tổ chức nhân sự: 01 chỉ tiêu.
+ Kế toán viên: 34 chỉ tiêu.
+ Cán sự Văn thư: 05 chỉ tiêu.
+ Nhân viên Thủ kho, thủ quỹ: 09 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 28/09/2018 đến hết ngày 30/10/2018.
– Địa điểm: Trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thí sinh đăng ký dự thi và có chỉ tiêu tuyển dụng công chức hoặc trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
3. Chi tiết chỉ tiêu các cơ quan
- Chỉ tiêu thi tuyển các tỉnh xem chi tiết tại đây.
- Chỉ tiêu thi tuyển Tổng cục xem chi tiết tại đây.
- Chỉ tiêu xét tuyển các tỉnh xem chi tiết tại đây.
- Thông tin chi tiết và mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển xem chi tiết tại đây.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: