Wednesday, September 12, 2018

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng
Nhu cầu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu; trong đó:
Các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: 16 chỉ tiêu, cấp huyện: 23 chỉ tiêu (Biểu số 1 kèm theo).
Danh mục chi tiết về chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành cần tuyển (Biểu số 2 kèm theo).
Ngạch công chức tuyển dụng: Chuyên viên và tương đương.
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 494- QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Thời gian nhận hồ sơ
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng sơ tuyển của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy xem xét, quyết định và có văn bản cử thí sinh dự thi gửi về Hội đồng tuyển dụng (qua Ban tổ chức Tỉnh ủy) để tổng hợp.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự tuyển (không nhờ người nộp thay, nộp hộ), thành phần hồ sơ gồm:
Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu số 1 kèm theo);
Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 2 kèm theo) có dán ảnh, do người dự tuyển tự khai, có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực); bản sao sổ hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận.
Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
Phiếu lý lịch tư pháp;
Giấy chứng nhận (bản sao có chứng thực) hoặc các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
Ba (03) ảnh màu 3cm x 4cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh).
Bốn (04) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và điện thoại của người dự tuyển.
Tải về các mẫu đơn trên: TẠI ĐÂY
4. Các môn thi tuyển
- Môn kiến thức chung: Thi trắc nghiệm thời gian 60 phút;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.
- Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm Tiếng Anh trên máy tính thời gian 45
phút.
- Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy tính thời gian 45 phút.
Thông tin chi tiết tại websit: TẠI ĐÂY


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: