Wednesday, September 26, 2018

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 639/KH-MTTW-BTT ngày 19/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thi tuyển công chức, viên chức năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo thi tuyển 13 chỉ tiêu công chức, viên chức năm 2018, cụ thể như sau:
- Số lượng chỉ tiêu: 13 chỉ tiêu. Vị trí tuyển làm việc và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ xem chi tiết: tại đây
- Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.
- Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 16/10/2018.


2. UBND huyện Điện Biên Đông, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 như sau:
- Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 vị trí việc làm bao gồm giáo viên mầm non, tiểu học, THCS,  cụ thể từng vị trí xem chi tiết tại đây
– Thời gian: Nhận hồ sơ từ ngày 21/09/2018 đến hết ngày 18/10/2018.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Điện Biên Đông.

3.  Thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã, phường năm 2018
- Nhu cầu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu, bao gồm các chức danh: Văn phòng – Thống kê: 06 chỉ tiêu; Tài chính – Kế toán: 07 chỉ tiêu; Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu; Tư pháp – Hộ tịch: 04 chỉ tiêu;Địa chính – Xây dựng - Đô thị và Môi trường: 01 chỉ tiêu; Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 04 chỉ tiêu.
- Tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.
- Thi tuyển.
- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 09/10/2018.
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa, địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa (Trụ sở UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), trong giờ hành chính các ngày làm việc.
- Thông tin chi tiết tại đây.

4. Lực lượng thanh niên xung phong Tp Hồ Chí Minh tuyển dụng 115 chỉ tiêu viên chức
- Số lượng chỉ tiêu: 115 chỉ tiêu bao gồm: Chuyên viên, cán sự, kế toán viên, kế toán viên cao đẳng, điều dưỡng hạng IV.
- Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 25/10/2018.
- Thông tin chi tiết: tại đây

5. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết tuyển dụng viên chức năm 2018
- Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu. Xem chi tiết vị trí việc làm và yêu cầu tuyển dụng tại đây
- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 24/10/2018


6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có Thông báo tuyển dụng viên chức
- Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, xem chi tiết về các chỉ tiêu: tại đây

7.  Viện kiểm sát Đồng Nai thông báo tuyển dụng công chưucs
- Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu
- Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 20/10/2018
- Thông tin chi tiết: tại đây

8. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.
- Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 12/10/2018.


- Thông tin chi tiết: tại đây


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: