Sunday, August 12, 2018

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

I. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1. Số lượng nhu cầu tuyển dụng:Số lượng nhu cầu: 90 chỉ tiêu. Biểu Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 theo từng đơn vị, vị trí việc làm và trình độ cụ thể chi tiết : TẠI ĐÂY (nếu không vào được link xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển + xét tuyển
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Trước ngày 31/8/2018.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (do cá nhân trực tiếp đăng ký, ghi rõ tên đơn vị đăng ký tuyển dụng);
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (do cá nhân trực tiếp kê khai, khai đầy đủ, rõ ràng, phần khai về quá trình công tác và năng lực bản thân cần chi tiết; có dán ảnh 4x6cm; có chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú);
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (bao gồm: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ và PTTH; Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ);
Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển TẠI ĐÂY (nếu không vào được link xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)
II. Sở Y tế tỉnh Phú Yên
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 593 chỉ tiêu, trong đó:
– Chuyên ngành Y – Dược: 471 chỉ tiêu.
– Chuyên ngành khác: 122 chỉ tiêu.
Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 theo từng đơn vị, vị trí việc làm và trình độ cụ thể chi tiết TẠI ĐÂY (nếu không vào được link xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển + xét tuyển
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 25/10/2018.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng.
 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY (nếu không vào được link xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)
III. Tài liệu ôn thi
Tài liệu ôn thi sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: