Thursday, July 19, 2018

Sở Xây dựng, UBND huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

I. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
- 02 viên chức Kế hoạch – kỹ thuật tốt nghiệp đại học trở lên các ngành, chuyên ngành: Kỹ sư địa kỹ thuật công trình giao thông hoặc Kỹ thuật công trình xây dựng;
- 01 viên chức Khảo sát – thiết kế tốt nghiệp đại học trở lên các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng hoặc Hạ tầng đô thị;
2. Thời gian thông báo và nhận hồ sơ thi tuyển:
- Từ ngày 16/7/2018 đến  ngày 17/8/2018: Thông báo công khai kế hoạch thi tuyển;
- Nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 16/7/2018 đến 17h00 ngày 17/8/2018 vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).
3. Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển, thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY (nếu không vào được link xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)
II. UBND huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:
– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: 05 chỉ tiêu.
– Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao: 01 chỉ tiêu.
– Trạm khuyến nông: 01 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 16/07/2018 đến hết ngày 17/08/2018 trong giờ hành chính các ngày làm việc.
3. Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển, thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY (nếu không vào được link xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: