Monday, June 11, 2018

UBND, Thanh tra, các Sở ban ngành tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức 2018


1. UBND TP.Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018
Chỉ tiêu tiếp nhận: 61 chỉ tiêu, trong đó:
– Tiếp nhận làm công chức: 06 chỉ tiêu
– Tiếp nhận làm viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố: 01 chỉ tiêu
– Tiếp nhận làm viên chức sự nghiệp giáo dục: 54 chỉ tiêu
2. Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018
Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 công chức, trong đó:
– 01 công chức đảm nhiệm chức danh chuyên viên tổ chức nhân sự tại Văn phòng Thanh tra tỉnh.
– 01 công chức đảm nhiệm chức danh chuyên viên Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển công chức
Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu, trong đó:
- 01 công chức công tác tại Phòng Quản lý thể dục thể thao.
- 01 viên chức công tác tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
4. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu, trong đó:
– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu
– Kiểm dịch viên động vật: 01 chỉ tiêu
5. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
Chỉ tiêu tiếp nhận: 03 chỉ tiêu, trong đó:
- 01 chuyên viên kế toán.
- 01 chuyên viên đăng ký đất đai.
- 01 chuyên viên địa chính viên hạng III.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
Chỉ tiêu tuyển dụng 02 công chức, 03 viên chức. Trong đó:
- 01 Chuyên viên theo dõi công tác học sinh sinh viên.
- 01 Chuyên viên quản lý giáo dục trung học phổ thông
- 01 Giáo viên trung học phổ thông dạy sinh học
- 01 Giáo viên trung học phổ thông day ngữ văn
- 01 Giáo viên trung học phổ thông dạy lịch sử
7. Sở y tế tỉnh Tuyên Quang: 01 kế toán
Thông tin chi tiết tuyển dụng tại tỉnh Tuyên Quang: TẠI ĐÂY(nếu không vào được link xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: