Monday, June 11, 2018

Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2018

1. Số chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu. Trong đó
- Giảng viên: 42;
- Kỹ sư: 1;
- Nghiên cứu viên: 1;
- Chuyên viên: 12.
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
3. Thông tin chi tiết tuyển dụng : TẠI ĐÂY(nếu không vào được link xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)
SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: