Tuesday, June 12, 2018

Tài liệu ôn thi Kiểm toán Nhà nước môn Kiến Thức Chung

MỤC LỤC
I. Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước
1.1. Hệ thống chính trị nước ta hiện nay
1.1.1.Các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị
1.1.2. Nội dung, phương hướng cơ bản nhằm đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị?
1.2. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2.1. Bản chất và chức năng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2.2. Đặc điểm bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2.3. Hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước
1.2.4. Quan điểm và phương hướng hoàn thiện bộ máy nhà nước
II. Quản lý hành chính nhà nước
2.1. Các đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước
2.2. Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước
2.3. Chủ thể và khách thể quản lý nhà nước
2.4 -Hình thức, công cụ và phương pháp quản lý hành chính nhà nước:
2.4.1 Hình thức quản lý hành chính nhà nước:
2.4.2.Công cụ quản lý hành chính nhà nước:
2.4.3.Phương pháp quản lý hành chính nhà nước:
2.5. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
III. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nhà nước
3.1. Nguyên tắc hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
3.2. Địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước
3.3. Tổng kiểm toán nhà nước, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng kiểm toán nhà nước
3.4. Kiểm toán viên nhà nước
3.5. Hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước
3.6. Đơn vị được kiểm toán
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
40 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: