Saturday, May 19, 2018

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2018

I. Mục tiêu tuyển dụng
UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn để bổ sung đội ngũ công chức cho UBND xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi đủ về số lượng, đúng chức danh, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, gồm nhiều chức danh: Văn phòng – Thống kê; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường (đối với xã); Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội.
II. Chỉ tiêu công chức
 1. Tổng chỉ tiêu: 110 chỉ tiêu
     - Thành phố Quảng Ngãi: 18 chỉ tiêu
     - Huyện Mộ Đức: 06 chỉ tiêu
     - Huyện Đức Phổ: 18 chỉ tiêu
     - Huyện Tư Nghĩa: 01 chỉ tiêu
     - Huyện Nghĩa Hành: 29 chỉ tiêu
     - Huyện Sơn Tịnh: 05 chỉ tiêu
     - Huyện Ba Tơ: 02 chỉ tiêu
     - Huyện Sơn Hà: 06 chỉ tiêu
     - Huyện Trà Bồng: 12 chỉ tiêu.
2. Chuyên ngành tuyển dụng (đa dạng chuyên ngành tuyển dụng cả đại học lẫn cao đẳng) : luật, tài chính kế toán, tài chính ngân hàng, xây dưng, xã hội học, nông nghiệp, trắc địa bản đồ, quản lý đất đai, công nghệ thông tin ....
III. Thời hạn nhận hồ sơ: đến 11/6/2018
IV. Thông tin tại website UBND tỉnh Quảng Ngãi (nếu ko xem vào được link thì xem hướng dẫn ở dưới nhé): TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: