Tuesday, May 29, 2018

Cục ­Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển dụng viên chức 2018


Cục ­Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 4313/TB-SHTT ngày 14/5/2018 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018 vào làm việc tại Cục ­Sở hữu trí tuệ, cụ thể là tại các đơn vị sau:
- Phòng Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế (tuyển 01 thẩm định viên);
- Phòng Kiểu dáng công nghiệp (tuyển 04 thẩm định viên);
- Phòng Nhãn hiệu số 1 (tuyển 05 thẩm định viên và 01 cán sự);
- Phòng Sáng chế số 1 (tuyển 08 thẩm định viên);
- Phòng Sáng chế số 2 (tuyển 05 thẩm định viên);
- Phòng Sáng chế số 3 (tuyển 07 thẩm định viên);
- Phòng Đăng ký (tuyển 05 chuyên viên và 01 nhân viên);
- Phòng Pháp chế và Chính sách (tuyển 01 chuyên viên);
- Phòng Kế hoạch-Tài chính (tuyển 01 kế toán viên);
- Văn phòng Cục (tuyển 01 kỹ sư xây dựng);
- Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (tuyển 01 kế toán viên và 01 chuyên viên).
Cụ thể:
Thông tin chi tiết tại website Bộ Khoa học và Công nghệ: TẠI ĐÂY (nếu không vào được xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: