Wednesday, April 25, 2018

VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyển công chức năm 2018 (hạn nhận hồ sơ 16/5/2018)

Ngày 16/4/2018, VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 19/VC3-TCCB thông báo thi tuyển công chức năm 2018, trong đó bao gồm 14 chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát; 02 chỉ tiêu công nghệ thông tin và 01 lưu trữ.
Tiêu chuẩn dự thi:
  • Đối với chức danh kiểm sát: tốt nghiệp đại học Luật hệ chính quy
  • Đối với chức danh làm công nghệ thông tin và lưu trữ: có bằng kỹ sư CNTT chính quy, có bằng cao đẳng chính quy văn thư lưu trữ

Thời gian nhận hồ sơ:
Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 16/5/2018 (trong giờ hành chính). Hồ sơ dự tuyển được phát hành theo mẫu và bán công khai (50.000 đồng/1 hồ sơ).
Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 33 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tổ chức sơ tuyển và thi tuyển
Tổ chức sơ tuyển: Dự kiến cuối tháng 5/2018.
Tổ chức thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 6/2018. Thời gian cụ thể sẽ niêm yết công khai tại trụ sở VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng TCCB Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số 33 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 02838398290
Thông tin chi tiết tại website Viện Kiểm Sát: Tại đây.(Nếu không vào được link xem hướng dẫn vào bên dưới nhé)


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: