Wednesday, April 4, 2018

Tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018 (hạn nộp hồ sơ: 05/5/2018)


Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trên cơ sở tình hình quản lý, sử dụng biên chế và yêu cầu vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức của Bộ Tư pháp năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu.
Thời gian nhận hồ sơ: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05/4-05/5/2018.


Thông tin chi tiết: Tại đây (link 123 các bạn nhé, nếu chưa vào xem được thì làm theo hướng dẫn video dưới đây)
Mọi thông tin tuyển dụng công chức - viên chức toàn quốc có thể theo dõi trên trực tiếp trên Facbook: https://www.facebook.com/TinTuyenDung1988/ 
hoặc tại Twitter : https://twitter.com/DTMinhTam
Nếu bạn quan tâm đến Hack Ros thì vào đây: https://hackros24h.blogspot.com/


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: