Monday, April 9, 2018

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyển dụng công chức (hạn nhận hồ sơ: 04/5/2018)


* Điều kiện dự tuyển:
   - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
   - Đủ 18 tuổi trở lên;
   - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
   - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
   - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
    Không thuộc một trong các trường hợp sau: không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
*  Tiêu chuẩn cụ thể:
- Về chuyên môn nghiệp vụ:
+ Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.
+ Ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
+ Tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
+ Đã được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội (có chứng nhận của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên).
-  Về độ tuổi:
- Đối với cán bộ làm công tác phong trào:
     Đối với sinh viên vừa tốt nghiệp đại học: Không quá 25 tuổi.
     Đối với cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ cấp huyện trở lên: Không quá 35 tuổi.
- Đối với cán bộ làm công tác nghiệp vụ: Nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi.
* Các môn thi : kiến thức chung;  nghiệp vụ chuyên ngành; ngoại ngữ và tin học văn phòng.
* Thời gian thi: dự kiến vào trong tháng 5 năm 2018.


* Thông tin chi tiết: Tại đây (link 123 các bạn nhé, nếu chưa vào xem được thì làm theo hướng dẫn video dưới đây)

Mọi thông tin tuyển dụng công chức - viên chức toàn quốc có thể theo dõi trên trực tiếp trên Facbook: https://www.facebook.com/TinTuyenDung1988/ 
hoặc tại Twitter : https://twitter.com/DTMinhTam


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: