Sunday, April 15, 2018

Sở y tế Vĩnh Phúc xét tuyển Bác sĩ năm 2018 (Hạn nộp hồ sơ: 11/5/2018)

Ngày 09/4/2018, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch xét tuyển Bác sĩ năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Việc xét tuyển bác sĩ năm 2018 nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có trình độ bác sĩ cho các đơn vị y tế còn thiếu bác sĩ, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định, am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2. Yêu cầu
2.1. Tổ chức xét tuyển bác sĩ năm 2018 phải thực hiện đúng các quy định tuyển dụng viên chức được quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các Thông tư hướng dẫn liên quan của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế.
2.2. Công tác xét tuyển phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định hiện hành của Nhà nước về xét tuyển viên chức.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Đối tượng xét tuyển
1.1. Bác sĩ được tỉnh cử đi đào tạo và nhận hỗ trợ theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/07/2008 của HĐND tỉnh đã tốt nghiệp năm 2017.
1.2. Bác sĩ đào tạo hệ 6 năm, tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không thuộc diện tỉnh cử đi đào tạo và hưởng ngân sách của tỉnh.
2. Điều kiện đăng ký xét tuyển
Các đối tượng xét tuyển nêu trên nếu có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức bác sĩ ngành Y tế Vĩnh Phúc năm 2018.
a) Có đơn đăng ký xét tuyển;
b) Có lý lịch rõ ràng;
c) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III, trong đó:
– Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
– Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc theo quy định của Bộ Y tế.
3. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của toà án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
HƯỚNG DẪN MỌI NGƯỜI CÁCH VÀO LINK 123


Mọi thông tin tuyển dụng công chức - viên chức toàn quốc có thể theo dõi trên trực tiếp trên Facbook: https://www.facebook.com/TinTuyenDung1988/ 
hoặc tại Twitter : https://twitter.com/DTMinhTam


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: