Sunday, March 18, 2018

UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:
– Phóng viên kiêm kỹ thuật viên truyền thanh công tác đài truyền thanh thị xã: 01 người.
– Phóng viên truyền hình công tác đài truyền thanh thị xã: 01 người.
– Kỹ thuật viên kiêm phát thanh viên truyền thanh công tác đài truyền thanh thị xã: 01 người.
– Tuyên truyền viên Trung tâm văn hóa thể thao thị xã: 02 người.
– Thư viện viên, viên chức hành chính thư viện thị xã: 02 người.
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26/03/2018 tại Phòng Nội vụ.
4. Thông tin chi tiết: Chi tiết


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

1 comment: